Carretoner/a (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Associació Inserta Alzira, Almussafes, Carlet

Inscripcions tancades

Recepció i descàrrega del material. Revisió mèdica ubicació i reubicació de material, picking, condicionament de les instal·lacions. Càrrega i expedició. documentació de recepció i logística. Col·laboració i compliment de les polítiques de qualitat ordre, neteja i prevenció de riscos establides.

Funcions

 • Proveïment de les línies de producció, organització de matèria primera i producte acabat.
 • Preparar comandes i proveir a les línies de producció
 • Verificar que disposem de tot el material necessari.
 • Situar la mercaderia en la zona designada.
 • Proveïment de matèries primeres i retirada de producte acabat dels llocs de treball.
 • Mantindre l'ordre en la zona de magatzematge.
 • Cooperar amb les diferents unitats funcionals de l'empresa a fi d'evitar duplicitat o contrarietat d'actuacions.
 • Transmetre els procediments i instruccions referents als treballs que es realitzen en el seu àmbit d'actuació.
 • Proposar, complir en termini i vigilar el compliment de mesures preventives necessàries.

Requisits

 • Imprescindible estar en possessió de certificat de discapacitat ≥33%.
 • Carnet de carretoner i maneig de carretó frontal i retràctil.
 • Carnet de conduir B.