Coordinador/a d'àrea (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Associació Inserta Dénia

Inscripcions tancades

Funcions

Coordinació de les gestions amb els ajuntaments: elaboració d'informes i presentacions per als Ajuntaments, empreses, Col·legis d'Arquitectes:

 • Enviament i recepció d'informació, contactes, cites i documents als possible clients.
 • Enviament i recepció de crides de seguiment als possibles clients.
 • Mapatge de la ciutat a trams i introducció de dades en l'aplicació.
 • Utilització de la informació introduïda per a elaboració d'estadístiques i indicadors.
 • Anàlisi de dades.
 • Emissió d'informes.
 • Seguiment de l'aplicació i verificació d'incidències introduïdes per usuari.
 • Acompanyament a direcció en la reunions que es consideren de la seua presència.
 • Formació als futurs treballadors.
 • Altres tasques a definir en el transcurs dels primers mesos.
Comunicació i sensibilització dels valors de l'empresa, així com la seua política en matèria d'accessibilitat.
Elaboració d'informes i presentacions per als Ajuntaments, empreses, Col·legis d'Arquitectes…

Requisits

 • No requereix experiència.
 • És necessari estar en possessió de certificat de discapacitat ≥33%.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.