Personal de caixa i reposició (amb certificat de discapacitat ≥33%)

Associació Inserta Xàbia

Inscripcions tancades

Funcions

Caixa: 

 • Escanejar i registrar els preus dels productes.
 • Manejar les caixes registradores per a calcular el que ha de cobrar-se o retornar-se als clients.
 • Cobrar i verificar els pagaments fets en efectiu o mitjançant targeta de crèdit en botigues.
 • Retornar el canvi i entregar rebuts.

Reposició: 

 • Col·locar els productes ordenats en baguls o prestatges.
 • Reposar les prestatgeries, assegurant que els productes amb dates de caducitat més pròximes queden davant.
 • Retirar productes ja caducats.
 • Mantindre en ordre les prestatgeries retirant productes que pertanguen a altres seccions.
 • Anotar el que s'haja venut i traure del magatzem els productes necessaris.
 • Buscar productes en les prestatgeries o en el magatzem per als clients.
 • Orientar als clients al lloc on es troben els articles buscats.
 • Rebre, obrir, desembalar i inspeccionar la mercaderia entregada pel fabricant o el distribuïdor per si estiguera danyada.


Requisits

 • No requereix experiència.
 • És necessari estar en posessió del certificat de discapacitat ≥33%.