Auxiliar de geriatria

CTE Oliva - La Carrasca Oliva

Inscripcions tancades

Assistir i cuidar als usuaris en les activitats de la vida diària que no puguen realitzar per si mateixos i efectuar aquells treballs encaminats a la seua atenció personal i del seu entorn.

Funcions

 • Higiene personal de l'usuari.
 • Segons el pla funcional de les residències, haurà d'efectuar la neteja i manteniment dels utensilis del resident, fer els llits, recollir la roba i portar-la a bugaderia i col·laborar en el manteniment de les habitacions.
 • Donar menjar a aquells usuaris que no ho puguen fer per si mateixos. En aquest sentit, s'ocupara igualment de la recepció i distribució dels menjars als usuaris.
 • Fer els canvis de postura i aquells serveis auxiliars que d'acord amb la seua preparació tècnica li siguen encomanats.
 • Comunicar les incidències que es produïsquen sobre la salut dels usuaris.
 • Neteja i prepara el mobiliari, materials i aparells de la farmaciola.
 • Acompanya a l'usuari en les eixides, passejos, gestions, excursions, jocs i temps lliure en general. Col·laborar amb l'equip de professionals mitjançant la realització de tasques elementals que complementen els serveis especialitzats d'aquells, amb vista a propiciar l'autonomia personal del resident i la seua inversió en la vida social.
 • En totes les relacions o activitats amb el resident, procura complementar el treball assistencial, educatiu i formatiu que reben dels professionals respectius.
 • Actua en coordinació i sota la responsabilitat dels professionals dels quals depenguen directament.
 • Guardarà absolut silencie sobre els processos patològics que patisquen els residents, així com assumptes referents a la seua intimitat.
 • En general, totes aquelles activitats que no havent-se especificat abans li siguen encomanades, que estiguen incloses en l'exercici de la seua professió i preparació tècnica, i que tinguen relació amb els assenyalats anteriorment.

Requisits

 • FP Grau Mitjà d'Auxiliar d'infermeria o geriatria, o CP Atenció sociosanitària.
 • Valorable experiència prèvia d'almenys 6 mesos.
 • Valorable curs manipulador d'aliments.
 • Capacitat de treballar equip amb altres professionals com a infermeres, metges o treballadors socials.
 • Empatia cap als altres.