DUE (Diplomat/da Universitari/a en Infermeria)

CTE Oliva - La Carrasca Oliva

Inscripcions tancades

Atendre les necessitats assistencials dels usuaris. Fer els exàmens mèdics, diagnòstics, prescriure els tractaments més concordes, en cada cas, per a dur a terme les teràpies preventives, assistencials i de rehabilitació dels diagnòstics clínics i funcionals dels usuaris.

Funcions

 • Vigilar i atendre els residents, les seues necessitats generals, humanes i sanitàries, especialment en el moment en què aquests necessiten dels seus serveis.
 • Preparar i administrar els medicaments segons les prescripcions facultatives, específicament els tractaments.
 • Prendre la pressió sanguínia, el pols i la temperatura.
 • Col·laborar amb els metges preparant el material i medicaments que hagen de ser utilitzats.
 • Ordenar els historials clínics, anotar les dades relacionades amb la pròpia funció que haja de figurar.
 • Atendre el resident enllitat per malaltia, efectuant els canvis posturals prescrits, controlant el servei de menjars als malalts i subministrant directament a aquells pacients que aquesta alimentació requerisca instrumentalització (sonda nasogàstrica, sonda gàstrica, etc.).
 • Controlar la higiene personal dels residents i també els medicaments i aliments que aquests tinguen a les habitacions.
 • Atendre les necessitats sanitàries que tinga el personal que treballa en el centre i siguen de la seua competència.
 • Col·laborar amb els fisioterapeutes en les activitats, el nivell de qualificació de les quals siga compatible amb la seua titulació d'ATS/DUE quan les seues funcions especifiques ho permeten.
 •  Realitzar les comandes de farmàcia, analítica i radiologia en aquells centres on no existisca especialista.
 • Vigilar i anar amb compte de l'execució de les activitats de tipus físic rebuda pel metge, observant les incidències que puguen presentar-se durant la seua realització.
 • En general, totes aquelles activitats no especificades anteriorment que li siguen demanades i que tinguen relació amb l'anterior.
 • Si se li requereix per la direcció, acompanyarà al resident quan haja de ser traslladat a centres sanitaris.

Requisits

 • Experiència mínima d'almenys 3 mesos en hospitals o residències.
 • Col·legiació.
 • Tindre bona comunicació amb els companys.
 • Tindre la Diplomatura o el Graduat en Infermeria.