Auxiliar residència i centre de dia

Asmisaf Potries

Inscripcions tancades

Funcions

 • Atenció directa de les persones usuàries en entorn d'habitatge.
 • Realització de pautes de neteja personal, vestit/desvestit i tota aquella higiene i cura personal bàsica que es precise (cort d'ungles, neteja d'oïdes, afaitat, etc.)
 • Participació en les rutines d'oci, temps lliure i rutines de llar que els/les residents requerisquen, sent suport del personal tècnic del departament d'oci o desenvolupant activitats programades per a la llar tant dins de la pròpia llar, com en ajustes comunitaris.
 • Gestió i supervisió d'armaris i/o maletes, coordinant-se amb responsable al càrrec i ateses les indicacions que es pauten per part seua.
 • Realització de rutines de menjador, mitjançant implementació de les rutines sanitàries i/o pautes indicades per l'equip tècnic.
 • Atenció de les persones residents i usuaris/as de centre de dia, en entorn de taller.
 • Realitzar i/o donar suport a rutines de neteja personal.
 • Suport i implementació d'activitats en coordinació amb l'educadora responsable del taller.
 • Suport i implementació de les pautes posturals que s'indiquen per part del departament de fisioteràpia.
 • Suport en bugaderia quan se li encomane per organització del seu horari a la disposició de responsable o en torn de nit.
 • Emplenar la informació dels registres que s'establisquen per a la gestió de la residència i centre de dia, seguint les pautes que es precisen.
 • Comunicar la informació que siga necessària a les persones responsables del seu torn, aportant la seua visió i ajudant al funcionament òptim del centre.
 • Preparació i aprovisionament del materials en les diferents estades del centre.
 • Organització i lavabo d'habitacions i habitatges.
 • Repartiment de medicació (si es precisa).

S'ofereix

 • Jornada laboral completa.
 • Torns rotatius: matí, vesprada, nit.
 • Tipus de contracte: temporal.
 • Salari: segons conveni.
 • Lloc de treball: Potries.

Requisits

Tècnic en atenció a persones en situació de dependència o auxiliar d'infermeria.